Informace o projektu "Adoptuj nemocného"

Služba vznikla v polovině března 2020 jako odpověď na celosvětovou situacii koronavirové pandemie.

Něco o nás - modlitebnících

Jsme skupina křesťanů z různých křesťanských církví. Už delší dobu se modlíme za uzdravení nemocných a mnohokrát jsme viděli, jak Bůh uzdravuje. Sami jsme Jeho uzdravující moc zakusili.

V dnešních dnech se tisíce křesťanů po celé zemi modlí za vaše zdraví, rodiny, práci a ekonomiku. Aby se nám všem dobře dařilo.

Velice si vážíme práce lékařů a zdravotníků, kteří jsou v první linii boje s Koronavirem. A nikoho nebudeme zrazovat od vyhledání lékařské pomoci.

Chceme vám přinést dobrou zprávu, že Ježíš Kristus uzdravuje i dnes. V Bibli je zpráva o tom, jak Ježíš uzdravil malomocného. Malomocný se Ježíše zeptal: „Chceš mě uzdravit?“ a Ježíš mu odpověděl: „Chci, buď uzdraven.“ A v tom momentě byl uzdraven z malomocenství. I dnes vás Ježíš chce uzdravit.

A proto jsme se rozhodli nabídnout vám tuto modlitební službu přes sociální sítě a telefony.

Více o provozovateli projektu

Dobrá zpráva pro ČR, z.s. je nezávislá nezisková organizace, která funguje na základě individuálních darů. Nemáme žádné státní, evropské či jiné dotace 😊. Vedení spolku tvoří křesťané, toto vedení není přímo podřízeno žádné konkrétní církvi, avšak s řadou církví a jejich vedoucími spolupracuje. Základním účelem spolku je šíření evangelia v rámci České republiky.

Spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 071 92 509, se sídlem: Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, je spolek registrovaný v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové spis. zn. L12286.

Kontaktní adresa pro tento spolek je Dobrá zpráva pro ČR, z.s., ulice Přepeřská 1302, 511 01 Turnov. E-mail: jezistemarad@gmail.com

Copy link
Powered by Social Snap